Jihadisme in Huizen

Op televisie, in kranten en op internet wordt veel aandacht besteed aan het probleem van Jihadgangers. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie ziet het uitreizen en de terugkeer van Jihadgangers als ‘een duurzame dreiging voor de Nederlandse rechtsorde en veiligheid’. Dit schrijft Minister Opstelten op 30 juni 2014, in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderwerp van deze brief was de ‘Integrale aanpak van het Jihadisme’.

In Huizen                                                                                                                                                                                                Ook in Huizen speelt deze problematiek. Burgemeester Hertog zegt hierover: ”Het beeld is dat een enkeling uit Huizen mogelijk verblijft in Syrië. Ik ken niet de exacte reden waarom mensen ervoor kiezen naar een oorlogsgebied af te reizen, maar dat maakt mijn betrokkenheid als burgemeester niet minder. Daarom zit ik als burgemeester in het landelijk overleg hierover, geleid door minister Opstelten. Ik zie het nieuws en lees de verhalen. Dat baart ook mij zorgen. Mijn prioriteit ligt bij de veiligheid en het welzijn van onze inwoners. Vandaar dat ik zeer betrokken ben bij de aanpak van deze problematiek”.

Vragen, zorgen of informatie? Meld dit.                                                                                                                                      Als het gaat om de effectieve aanpak van dit probleem, dan sluit Huizen aan bij de andere gemeentes in Nederland waar dit speelt. “Uiteraard is er ook nauw overleg met het Ministerie. Maar voor een goede aanpak hebben we ook u nodig, als inwoner. Heeft u vragen? Ziet u iets, hoort u iets, of valt u iets op in uw woonomgeving of op straat?                                                                                                                                                                                      Meld dit dan bij de gemeente. U kunt ook bij ons terecht met eventuele vragen of zorgen. Al deze informatie bekijk ik persoonlijk”, aldus burgemeester Hertog.                                                                                          

Contact met de gemeente                                                                                                                                                   Heeft u vragen of informatie? Belt u tijdens kantooruren naar (035) 528 14 28 (afd. Veiligheid), of stuur een e-mail naar gemeente@huizen.nl. Is er een acute situatie? Meld dit dan zoals gebruikelijk bij de Politie via tel. nr. 0900 – 88 44. En bij spoed via 112.

 

Bron: Gemeente Huizen 03-07-2014

Naar het overzicht