BuurtWhatsApp Sijsjesberg

De BuurtWhatsApp van de Buurtpreventie Vereniging Sijsjesberg is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in onze wijk Sijsjesberg. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht.

Het doel van de BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door de BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden. Met het melden van verdachte situaties in de BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.

Lid worden

Het beheer van de BuurtWhatsApp is in handen van de Buurtpreventie Vereniging Sijsjesberg. U hoeft geen lid te zijn van onze BPV om deel te nemen, maar uiteraard stellen wij het wel op prijs als u ons initiatief steunt d.m.v. een lidmaatschap (zie elders op deze site).

U kunt zich aanmelden als deelnemer voor de WhatsApp groep per mail: info@sijsjesberg.info. Wij hebben dan uw naam, adres en mobiele telefoonnr. nodig om u te registreren.

 

Spelregels

De BuurtWhatsApp kan de veiligheid in onze buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. Er is een aantal tips en spelregels opgesteld die van toepassing is op onze BuurtWhatsApp.

 

Als deelnemers zich niet houden aan de spelregels van onze BuurtWhatsApp hebben wij (de beheerder) het recht om deelnemers te verwijderen uit de groep.

 

  1. Minimumleeftijd

Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Wij hanteren een minimumleeftijd van 18 jaar.

  1. Gebieds omtrek

Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk Sijsjesberg. In de BuurtWhatsApp kunnen maximaal 256 personen (vanaf februari 2016 is het aantal groepsdeelnemers bij WhatsApp verhoogd van 100 naar 256).

  1. Verdachte situaties/heterdaad

Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, te melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie.

Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan.

De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt!

  1. Delen van foto’s en films

Foto’s en films kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om beelden van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s en films weinig privacy problemen zal opleveren.

Wees echter terughoudend met het delen van foto’s en films van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

  1. Géén overbodige berichten / negatief commentaar

Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis! Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Dit kan dan helaas een reden zijn voor deelnemers om de BuurtWhatsapp te verlaten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt.

 

Als iemand een keer een melding doet van een verdachte situatie en dit blijkt achteraf een verkeerde inschatting te zijn geweest, lever dan geen commentaar via de Whatsapp over deze melding. Ga ervan uit dat iedereen die een melding doet, dit met zuivere intenties doet.

'De beste stuurlui staan aan wal' commentaren zorgen ervoor, dat iemand wel heel veel schroom moet overwinnen om de volgende keer een, misschien heel terecht, Whatsapp bericht te sturen.

 

De BuurtWhatsApp moet dus alleen als alarmsysteem worden gebruikt!!

 

  1. Gebruik BuurtWhatsApp eventueel volgens de SAAR afkorting

SAAR is in Ede ontwikkelt door politie en burgers en betekent het volgende:

– S = Signaleer

– A = Alarmeer 112

– A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)

– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

(Bron: https://www.wabp.nl/wat-is-wabp-whatsapp-buurtpreventie/huisregels/)

Buurthulpverleners voor onze wijk gezocht

Geschreven op

Beste Sijsjesbergers, Bij de laatste algemene ledenvergadering van de Buurtpr... Lees meer »

Auto inbraken BMW

Geschreven op

Beste Sijsjesbergers, Wij kregen van de politie het verzoek om onderstaand be... Lees meer »

Veiligheidskraam bij zwembad Sijsjesberg

Geschreven op

Beste leden van de BPV Sijsjesberg, Bij het zwembad Sijsjesberg staat komende... Lees meer »

Inbraak waarschuwing Apple computers

Geschreven op

Onderstaande mail kregen wij van onze wijkagent Menno Mulder. Lees meer »

Inbraak waarschuwing

Geschreven op

Beste leden van de BPV Sijsjesberg, Van onze wijkagent kregen wij het volgend... Lees meer »