Buurthulpverleners voor onze wijk gezocht

 
 

Beste Sijsjesbergers,

 

Bij de laatste algemene ledenvergadering van de Buurtpreventie Vereniging Sijsjesberg heeft het bestuur een voorstel gedaan tot het aanschaffen van een zgn. BuurtAED en het bekostigen van een training voor nieuwe hulpverleners.

 

Het doel hiervan is om de reactietijd voor burgerhulpverleners te verkorten bij een 112 reanimatie oproep vanuit onze wijk. 

 

Door de ledenvergadering is toen toestemming gegeven voor deze uitgave uit de in de loop van de jaren opgespaarde contributiegelden.

 

Wij hebben medewerking gekregen van het bestuur van de Engel om de AED aan de buitenmuur van de Engel op de Cesar Francklaan te plaatsen.

De AED zit in een geconditioneerde kast en zal alleen toegankelijk zijn met een code die wordt gegeven bij een reanimatie oproep aan de getrainde burgerhulpverleners uit de directe omgeving.

 

Het plaatsen van een AED heeft echter geen zin als er geen mensen zijn die de eerste hulpverlening kunnen uitvoeren. Het hebben van vrijwilligers in onze wijk is dus een wezenlijk onderdeel van het slagen van dit initiatief!

 

Hebben we niet voldoende vrijwillige hulpverleners (wij hebben het op minimaal 10 deelnemers ingezet), dan zullen wij de AED niet plaatsen.

 

Daarom eerst de oproep aan iedereen in de buurt om een hulpverleningscursus te gaan volgen.

De BPV zal de kosten en organisatie op zich nemen voor de basistraining tot hulpverlener tot een maximum van 20 personen. De herhalingscursussen die na 2 jaar gedaan moet worden is daarna voor ieder zijn/haar eigen rekening, maar het is soms mogelijk dat jouw zorgverzekering dit vergoedt.

 

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Iedereen vanaf 18 jaar die de cursus (+/- 2 uur op 1 avond) met goed gevolg gedaan heeft.

Heb jij in de afgelopen twee jaar al een erkende reanimatietraining gevolgd, dan kun jij je ook als burgerhulpverlener aanmelden bij ons. Ben je professioneel hulpverlener? Ook dan is aanmelding van harte welkom!

 

Samenvatting

·         Als je het initiatief steunt en hulpverlener wilt worden, of al bent, meld je dan z.s.m. via info@sijsjesberg.info of bel ons.

·         Wij betalen de eerste reanimatiecursus (diploma voor 2 jaar)

·         Als er onvoldoende hulpverleners beschikbaar zijn in onze wijk, zal de AED helaas niet geplaatst gaan worden.

 

We kunnen ons voorstellen dat je misschien meer informatie wilt voordat je hier aan mee gaat doen.

Voor alle vragen over de AED en de aanmelding voor de cursus kan je contact opnemen met info@sijsjesberg.info of bellen met Frank Bakker, Bachlaan 12 (06 12792415) of Ellen Visser, Mozartlaan 2 (06 19738250).

 

We hopen dat dit initiatief ons gaat helpen de wijk nog beter te maken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van de Buurtpreventie Vereniging Sijsjesberg

Frank Bakker

 
     
Naar het overzicht