Contact met de Buurtpreventie Vereniging Sijsjesberg

 

Als u een vraag heeft, of u wilt iets melden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kunt ons als volgt bereiken:

per mail:           info@sijsjesberg.info

per telefoon:     06 1279 2415 

Contactadres:   Bachlaan 12, 1272 EK Huizen 

IBAN:                NL93 RABO 0152 3664 66

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32157882

  

Meldingen over uw woonomgeving en de zgn. openbare ruimte

Voor meldingen over uw woonomgeving en de zgn. openbare ruimte kunt u terecht bij het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR) van de gemeente Huizen.
Hierbij kunt u denken aan defecte straatverlichting, overhangend openbaar groen, losliggende stoeptegels, rondzwervend afval, vernielde bushokjes, verstopte rioolkolken, dode dieren in het straatverkeer of glas op de fietspaden. 

 

Inschrijving nieuwsbrief