Laatste nieuws van de Buurtpreventie Vereniging Sijsjesberg!

Op deze pagina houden wij u op datum volgorde op de hoogte van alle feiten die van belang kunnen zijn voor de leefbaarheid en veiligheid in onze buurt. Dit kunnen relevante berichten zijn die wij van de wijkbewoners doorkrijgen, berichten die wij uit de pers halen of bijvoorbeeld berichten waar de politie het van belang vindt dat u er van op de hoogte bent. Houd deze pagina dus in de gaten!

Vakantiebericht van onze wijkagent

Geschreven op

Veilig op vakantie Vakantietijd is inbraaktijd, waarschuwt de politie. Inbrekers hebben hun agenda erop afgestemd. In hun zoektocht naar buit richten zij zich bij hun tocht door de straten op standaardsignalen bij huizen waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Zorg dat die signalen er niet zijn. Lees meer »

Nieuwe wijkagent

Geschreven op

Door interne wisselingen bij de politie heeft onze huidige wijkagent Anco Driessen een ander functie gekregen. De verwachting is dat er op het AZC Crailo de komende tijd meer asielzoekers zullen worden ondergebracht en Anco Driessen gaat daar, i.v.m. Lees meer »

Kom naar de TENT !

Geschreven op

Huizen is de afgelopen tijd enkele keren in het nieuws geweest door het meer dan gemiddeld aantal woninginbraken. Voor de gemeente is dit aanleiding geweest om met een plan van aanpak te komen, waarbij naast verscherpt toezicht door de Politie, ook de verhoogde betrokkenheid van ons als burgers w... Lees meer »

Informatie over methode auto inbraak

Geschreven op

Beste leden van de BPV Sijsjesberg, Tijdens de Algemene Leden Vergadering van afgelopen dinsdag (19 april) heeft onze wijkagent Anco Driessen een korte presentatie gehouden over criminaliteit en veiligheid in Huizen en in onze wijk. Lees meer »

Vraag van de politie Huizen

Geschreven op

Wij ontvingen van de politie Huizen onderstaande berichten met het verzoek om dit met u te delen: Buit Woninginbraak Door het Woning Inbraken Team (W.I.T.) van ons district werden enkele goederen aangetroffen bij een woninginbreker, waarvan het vermoeden is dat deze bij een inbraak zijn ontvreemd. Lees meer »